Λόγω των πρόσφατων γεγονότων, παρατείνονται οι εγγραφές για το δεύτερο Σεμινάριο του Προγράμματος και θα διαρκέσουν μέχρι τις 20 Μαΐου

Αίτηση