Σε αυτήν την ενότητα, παρατίθεται βοηθητικό υλικό για τους συμμετέχοντες του πρώτου Σεμιναρίου για περαιτέρω εμβάθυνση και κατανόηση της προώθησης της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

STUDY_GUIDE_INTEREF_compressed

Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασικές Πληροφορίες για την ΕΕ

Συνθήκες της ΕΕ

Δίκαιο της ΕΕ

Ιθαγένεια της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση και Μετανάστευση

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση

Σχέδιο δράσης για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση Παιδιών προσφύγων

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Εκπαίδευση και Μετανάστες

Εργαλεία

Education Talks: Μονοπάτια εκπαίδευσης για παιδιά μεταναστών

eTwinning: η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Sirius

Learning Corner

Erasmus+: Σκεπτόμενος τον πόλεμο, διαμορφώνω το μέλλον 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

Πολυγλωσσικές τάξεις

Εκθέσεις

Έκθεση της Υ.Α. υπογραμμίζει την κρίση στην εκπαίδευση για τα παιδιά πρόσφυγες

Ενσωμάτωση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη

Ενσωμάτωση μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο σε σχολεία στην Ευρώπη

Πώς επιτυγχάνουν ακαδημαϊκά οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; (Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Παιδιά και Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες

Παιδιά που μετακινούνται – Συνήγορος του Πολίτη