Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

7o ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structures specified for refugee education)

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2021

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom Professional

10:00-10:10    Παρουσίαση Προγράμματος. Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

10:10-10:55    Εισαγωγή: Το θεσμικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες, Νίκος Σαρρής, Ερευνητής ΕΚΚΕ

10:55-11:00    Διάλειμμα

11:00-11:45    Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα, Γιώργος Πασιάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ

11:45-12:00    Διάλειμμα

12:00-12:45    Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα, Ασπασία Οικονόμου, Σύμβουλος ΙΕΠ

12.45-13.00     Διάλειμμα

13:00-13:45    Καινοτόμες Μαθησιακές Τεχνικές για την Ενσωμάτωση των Παιδιών των Προσφύγων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Γιάννης Ρουσσάκης, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

13.45-14.00     Διάλειμμα

14:00-15:00    Συζήτηση