Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

 8o ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Promoting effective EU integration of refugees in Greece’s secondary school structures specified for refugee education)

Αθήνα, 29  Μαΐου 2021

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom Professional

 ΕΝΑΡΞΗ 10:00

 Παρουσίαση Προγράμματος: Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής ΕΚΠΑ

 Χαιρετισμός : Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

10:20-11:00    Εισαγωγή: Το θεσμικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες, Νίκος Σαρρής, Ερευνητής ΕΚΚΕ

11:00-11:45    Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα: Υποχρεώσεις και Δικαιώματα, Γιώργος Πασιάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ

11:45-12:00    Διάλειμμα

12:00-12:45    Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Στρατηγικές Ενσωμάτωσης των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα, Δρ. Ασπασία Οικονόμου, Εκπαιδευτικός

12.45-13.00     Διάλειμμα

13:00-13:45    Καινοτόμες Μαθησιακές Τεχνικές για την Ενσωμάτωση των Παιδιών των Προσφύγων στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, Γιάννης Ρουσσάκης, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

13.45-14.00     Διάλειμμα

14:00-15:00    Συζήτηση