Ο Νίκος Σαρρής είναι ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και από το 2017 αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΚΕ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών(1986), πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1992), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.A.) στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ(1987), και του μεταπτυχιακού τίτλου του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α (1990). Έχει λάβει μέρος, με κείμενα και ανακοινώσεις του, σε εθνικά, διεθνή συνέδρια και συλλογικές εκδόσεις. Είναι συγγραφέας και επιμελητής επιστημονικών συγγραμμάτων. Τα τρέχοντα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της πολιτικής κοινωνιολογίας, της κοινωνικής πολιτικής, της εμπιστοσύνης των θεσμών, της μετανάστευσης και των διακρίσεων.