Ο Γεώργιος Κων. Πασιάς είναι Kαθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών. Από τη δεκαετία του ’90 ασχολήθηκε με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με την εφαρμογή καινοτομιών και πιλοτικών προγραμμάτων στο ελληνικό σχολείο (ΣΕΠΠΕ, Ολοήμερο σχολείο, Ευέλικτη Ζώνη, Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, κα.). Έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα : Συγκριτική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.