Ο Γιάννης Ρουσσάκης είναι Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), στο γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγικά: Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές». Υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1990-2017). Από 2014 έως το 2017 υπηρέτησε ως Σύμβουλος Α΄ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) όπου, μεταξύ άλλων, ήταν Επιστημονικά Υπεύθυνος, για το «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» και την «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», και Συντονιστής της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. (2018-2019) και της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (2019). Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Εθνικός Εμπειρογνώμονας στη Θεματική Ομάδα Εργασίας για τα Σχολεία (TWG “Schools”, 2016-2018, 2018-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (European Network on Teacher Education Policies ENTEP, 2018-2019).