7ο Σεμινάριο (24 Απριλίου 2021)

0
Στις 24 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 7ο Ευρωπαικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Erasmus Plus Jean Monnet με τίτλο ” Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Παρακάτω...

8ο Σεμινάριο

0
Στις 29 Μαίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 8ο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Erasmus Plus Jean Monnet με τίτλο ” Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Παρακάτω μπορείτε...