Η ημερομηνία του 8ου Σεμιναρίου ” Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” θα είναι το Σάββατο 29 Μαίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας ή να δηλώσετε συμμετοχή, θα θέλαμε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekopda@pspa.uoa.gr.

Οι εγγραφές θα έχουν καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαίου. Όσοι και όσες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, χρειάζεται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν:

  1. Αίτηση συμμετοχής, την οποία θα βρείτε εδώ: Αίτηση INTEREF 29_05_21
  2. Βεβαίωση είτε προσωπική είτε σχολείου ότι ο/η υποψήφιος-α εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με παιδιά προσφύγων ή επιθυμεί να διδάξει σε μελλοντικό χρόνο.
  3. Πρόγραμμα, το οποίο θα βρείτε εδώ: Πρόγραμμα-8ο Σεμινάριο

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων !