Στις 29 Μαίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 8ο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Erasmus Plus Jean Monnet με τίτλο ” Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε:

  1. Αίτηση συμμετοχής, την οποία θα βρείτε εδώ: Αίτηση INTEREF 29_05_21
  2. Βεβαίωση είτε προσωπική είτε σχολείου ότι ο/η υποψήφιος-α εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με παιδιά προσφύγων ή επιθυμεί να διδάξει σε μελλοντικό χρόνο.
  3. Πρόγραμμα, το οποίο θα βρείτε εδώ: Πρόγραμμα-8ο Σεμινάριο
  4. Δελτίο Τύπου 8ου Σεμιναρίου: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (8ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (1)
  5. Facebook Linkhttps://www.facebook.com/101029048172371/videos/320056836410550

Φωτογραφίες 8ου Σεμιναρίου: 

8ο_Σεμινάριο_1_ (wecompress.com)

8ο_Σεμινάριο_2_ (wecompress.com)

8ο_Σεμινάριο_ 3 (wecompress.com)

8o_Σεμινάριο_4 (wecompress.com)

Φωτογραφίες στο Facebook του 8ου Σεμιναρίου:FACEBOOK (2)

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων !