Η ημερομηνία του 6ου Σεμιναρίου ” Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης των προσφύγων στις δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης” θα είναι το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Για να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας ή να δηλώσετε συμμετοχή, θα θέλαμε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekopda@pspa.uoa.gr.

Οι εγγραφές θα έχουν καταληκτική ημερομηνία την 20η Μαρτίου. Όσοι και όσες επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή, χρειάζεται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν:

  1. Αίτηση συμμετοχής, την οποία θα βρείτε εδώ: Αίτηση INTEREF 27_03_21 (2)
  2. Πρόγραμμα Σεμιναρίου: Πρόγραμμα-6ο Σεμινάριο (2)
  3. Βεβαίωση είτε προσωπική είτε σχολείου ότι ο/η υποψήφιος-α εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με παιδιά προσφύγων ή επιθυμεί να διδάξει σε μελλοντικό χρόνο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων !