Στις 21 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., το 5ο Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού  προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ένταξης των προσφύγων σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM. Εδώ μπορείτε να βρείτε: