Στις 27 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκε το τρίτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης Erasmus Plus Jean Monnet με τίτλο «Προώθηση της αποτελεσματικής ευρωπαϊκής ένταξης των προσφύγων σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom και προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών από σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε:

 

Φωτογραφικό Υλικό